nature

Leven vanuit persoonlijke kracht is voor ons allemaal een uitdaging. Voor mij dus ook. Ik ben daarvoor altijd op zoek naar mijn persoonlijke drijfveren. Van waaruit word ik creatief gevoed ? Waar liggen mijn inspiratiebronnen en talenten om met tevredenheid en plezier in het leven te staan?

Ik vind mijn antwoorden door met een open, nieuwsgierige, kritische en conceptuele blik de wereld om mij heen te onderzoeken. Ik interpreteer mijn bevindingen en vertaal deze naar een persoonlijke beeld- en vormtaal.

Ik integreer hierbij kennis en ervaring uit vakgebieden als Branding, reclame, designmanagement en concept- en productontwikkeling. Ik leg relaties met basisprincipes uit coaching, creatief denken en natuur.

belly button for life